دی 10, 1398
لزوم ثبت ازدواج

لزوم ثبت ازدواج چیست؟

لزوم ثبت ازدواج چیست؟ لزوم ثبت ازدواج زن و مرد با هم به طور کلی دو جنبه اصلی دارد یکی این که موجب می شود افراد […]
خرداد 31, 1393
ازدواج دائم بدون ثبت آن

ازدواج دائم بدون ثبت آن

بروزرسانی در تاریخ 1399.12.17 ازدواج دائم بدون ثبت آن ازدواج دائم بدون ثبت آن ، ماده 645 قانون مجازات اسلامی: بر اساس ماده 645 قانون مجازات […]