شهریور 10, 1399
شروط دوازده گانه عقدنامه

شروط دوازده گانه عقدنامه

شروط دوازده گانه عقدنامه   یکی از موارد مهم سند ازدواج، شروط دوازده گانه عقدنامه است این شروط به صورت اختیاری بین زن و شوهر امضا […]
خرداد 11, 1399
ازدواج موقت

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن   ازدواج موقت جزو مواردی است که هر چند در فقه و قانون به آن اشاره شده است اما […]
اردیبهشت 23, 1399
عسر و حرج

عسر و حرج به چه معنا است؟

عسر و حرج به چه معنا است؟ در قانون مدنی برای زن هم در برخی از موارد حق طلاق را قائل شده اند که یکی از […]
فروردین 31, 1399
حقوق و تکالیف زوجین

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر موضوع حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر در ماده 1102 تا 1119 قانون مدنی که مربوط به بخش […]