خرداد 11, 1399
ازدواج موقت

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن   ازدواج موقت جزو مواردی است که هر چند در فقه و قانون به آن اشاره شده است اما […]
اردیبهشت 23, 1399
عسر و حرج

عسر و حرج به چه معنا است؟

عسر و حرج به چه معنا است؟ در قانون مدنی برای زن هم در برخی از موارد حق طلاق را قائل شده اند که یکی از […]
فروردین 31, 1399
حقوق و تکالیف زوجین

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر موضوع حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر در ماده ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۹ قانون مدنی که مربوط به بخش […]
فروردین 5, 1399
الزام به انفاق

قوانین مربوط به الزام به انفاق

الزام به انفاق در مورد نفقه و نحوه و شرایط آن بحث های بسیاری وجود دارد که یکی از این موارد، الزام به انفاق است. الزام […]