فروردین ۵, ۱۳۹۹
الزام به انفاق

قوانین مربوط به الزام به انفاق

الزام به انفاق در مورد نفقه و نحوه و شرایط آن بحث های بسیاری وجود دارد که یکی از این موارد، الزام به انفاق است. الزام […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

نفقه

 نفقه طبق ماده ی ۱۱۰۷ ق.م ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ، غذا ، […]