مرداد 12, 1395
حضانت

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه در قانون حمایت از خانواده

حضانت و نگهداری اطفال و نفقه در قانون حمایت از خانواده سایت وکیل خانواده بندهای قانون حمایت از خانواده در مورد حضانت و نگهداری اطفال و […]
خرداد 29, 1393
نفقه فرزند

نکات مهم نفقه فرزند

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۹ نفقه فرزند نفقه فرزند ، براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی […]