فسخ نکاح

این مورد یکی از روش های برهم زدن ازدواج به حساب می اید .

زمانی که یکی از زوجین بنا بر هر دلیلی ازدواج باعث زیان به او شود به منظور رهایی از ازدواج میتواند

درخواست فسخ نکاح دهد .

این مورد مانند طلاق نبوده و شرایط و سختی های ان را ندارد .

اگر بخواهیم از جمله تفاوت های ان را با طلاق به شما دهیم شامل مواردی مثل :

. برای انجام امور طلاق باید تشریفات خاصی برگذار شود و صیغه طلاق جاری شود .

. همچنین حضور دو شاهد عادل مرد باید حضور داشته باشند اما در نکاح تنها با اراده صاحب حق امکان پذیر بوده و به اطلاع فرد مقابل میرسد .

. طلاق با مرد است در حالی که فسخ نکاح امکان دارد زن درخواست دهد .

. در فسخ نکاح زن حق مهریه ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ ان باشد که زن مستحق نصف مهریه است .

موارد فسخ نکاح از جانب مرد شامل :

. عنن که به معنا ناتوانی مرد در نعوظ به شرط انکه بعد از گذشت مدت یکسال این ناتوانی رفع نشود .

. خصا که به معنای عارضه مربوط به اخته شدن مرد است .

. مقطوع بودن الت تناسلی

 

موارد فسخ نکاح از جانب زن شامل :

. قرن به معنای استخوانی است در فرج که مانع جماع می گردد .
. جذام که یک بیماری خوره است .
. برص که نوعی بیماری پوستی که بر ثر ان لکهای سفید و سیاهی در بدن به وجود می اید .
. زمین گیری
. نابینایی
. افضا که یکی شدن محرای بول و حیض را افضا می گویند .

 

حضانت

طلاق

ژوئن 19, 2014

دلایل قانونی فسخ نکاح

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.27 فسخ نکاح فسخ نکاح، یکی از پیچیده ترین دعاوی خانواده ، دعوای فسخ نکاح می باشد. به موجب قانون با وجود و […]
مشاوره حقوقی