همه طلاق ها رجعی است مگر مواردی که برای طلاق بائن آمده

طلاق رجعی یکی از دو نوع کلی انواع طلاق به شمار می رود که

در قانون مدنی آمده است که در این نوع طلاق به مرد این اختیار داده شده است

که در زمان عده رجوع کند.

در طلاق رجعی شوهر می تواند فقط در ایام عده به زن رجوع کند.

 

اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم ، طلاق رجعی یکی از انواع طلاق است که به موجب ان

پس از طلاق و در طول مدت عده طلاق مرد میتواند به همسر خود رجوع کرده و

بدون اینکه نیاز به عقد نکاح مجددی باشد ، با وی زندگی کند .

لازم به ذکر است که رجوع مرد در طلاق رجعی کاملا به اراده خود وی است و زن

نمیتواند مانع رجوع مرد بشود .

 

طلاق بائن

طلاق از طرف زوج

مشاوره حقوقی