در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافق باشند دادگاه

باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در این مواردطرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء

در مراکز مذکور مطرح کند.

در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق،

مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق

جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد،

دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش

اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد،

حسب مورد،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق

یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده

بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار

ساقط شود کلیه توافقات که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

طلاق

طلاق از طرف زوج

فروردین 24, 1399

طلاق بائن

بروزرسانی در تاریخ 1400.08.05 طلاق بائن چیست؟ طلاق بائن نوعی از طلاق است که در آن مرد حق رجوع ندارد به آن معنا که پس از […]
بهمن 16, 1398

عده چیست؟ و وظایف زن در زمان عده

بروز رسانی 1402/08/25 عده چیست؟ و وظایف زن در زمان عده   این مورد برای بسیاری از زنان اجتماع موضوعی ناراحت کننده و رنج آور است. […]
آذر 12, 1398

مراحل طلاق توافقی – طلاق توافقی چه مرحله هایی دارد؟

بروزرسانی در تاریخ 1400.07.17 مراحل طلاق توافقی – طلاق توافقی چه مرحله هایی دارد؟ در این بخش از وکیل خانواده به مراحل مهم طلاث توافقی خواهیم […]
مهر 7, 1398

مدت زمان طلاق توافقی چقدر هست؟

بروزرسانی در تاریخ 1400.06.27 مدت زمان طلاق توافقی چقدر است؟ در مورد مدت زمان طلاق توافقی چیزی که دارای اهمیت فراون است این می باشد که […]
مشاوره حقوقی