طلاق مبارات

یکی از انواع طلاق بر اساس قانون مدنی ، طلاق مبارات است . در ماده 1147 قانون مدنی ، طلاق

مبارات تعریف شده است . بر اساس این ماده ، ” طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ؛

ولی در این صورت عوض باید زائد بر مهر نباشد ” . نکته مهمی که در مورد طلاق مبارات وجود دارد آن

است که طلاق مبارات نوعی از طلاق بائن است . به این معنا که مرد بعد از طلاق مبارات دیگر حق

رجوع به زن را در مدت عده طلاق ندارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق بائن مبارات و

رجوع از طلاق مبارات کلیک کنید .

شرایط طلاق مبارات

بر اساس ماده 1147 قانون مدنی ، از جمله شرایط طلاق مبارات می توان به دو مورد اشاره کرد :

نخستین شرط طلاق مبارات آن است که زن و مرد از هم کراهت داشته باشند . یعنی اینکه هر دوی

آنها به نوعی از هم تنفر و کراهت داشته باشند و چون اختیار طلاق با مرد است ، زن با بخشیدن

مالی به

او وی را راضی به طلاق نماید . از طرف دیگر ، مرد نیز از زن کراهت دارد و حاضر به طلاق دادن زن است .

 

شرط دوم طلاق مبارات آن است که مالی که زن به همسرش می بخشد تا او راضی به طلاق شود ،

بایستی معادل مهریه و یا کمتر از آن باشد . بنابراین ، میزان این بخشش ( که به آن فدیه هم گفته می

شود ) ، نمی تواند زائد بر میزان مهریه زن باشد .

 

طلاق خلع

طلاق

مشاوره حقوقی