اردیبهشت 17, 1399
نصف دارایی

شرط نصف دارایی مرد چیست؟ و زن چگونه می تواند نصف دارایی مرد را ببرد؟

چگونه زن در نصف دارایی مرد شریک می شود؟   شرط نصف دارایی یکی از شرایط ضمن عقد است که در بسیاری از موارد زن و […]
فروردین 24, 1399
طلاق بائن

طلاق بائن

طلاق بائن چیست؟ طلاق بائن نوعی از طلاق است که در آن مرد حق رجوع ندارد به آن معنا که پس از زمان عده نمی تواند […]
بهمن 23, 1398
رجوع از طلاق

رجوع از طلاق به چه معنا است؟

طلاق یکی از واقعیت های جامعه امروز ما است. و ممکن است برای هر کسی در طول عمرش پیش بیاید. اما ممکن است از انواع و […]
خرداد 29, 1393
طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۵ طلاق از طرف زوج طلاق از طرف زوج ، بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زوج می تواند همسر خود را طلاق […]