بهمن ۲۳, ۱۳۹۸
رجوع از طلاق

رجوع از طلاق به چه معنا است؟

طلاق یکی از واقعیت های جامعه امروز ما است. و ممکن است برای هر کسی در طول عمرش پیش بیاید. اما ممکن است از انواع و […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زوج می تواند همسر خود را طلاق دهد ولیکن شرایطی برای اجرای این حکم وجود دارد […]