بهمن 6, 1398
ممانعت از ملاقات فرزند

مجازات ممانعت از ملاقات فرزند

طلاق هر چند بد و ناپسند اما گاهی اجباری است. در زمانی که طلاق اتفاق می افتد حضانت فرزند به یکی از والدین سپرده خواهد شد. […]
شهریور 4, 1398
حضانت فرزندان

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین حضانت فرزندان حق و تکلیف قانونی پدر و مادر برای نگهداری از فرزندان و تامین نیازهای معنوی و مادی آن […]
بهمن 10, 1397
قانون سلب حضانت فرزند با ازدواج مادر

قانون سلب حضانت فرزند با ازدواج مادر

بروزرسانی در تاریخ 1400.06.13 قانون سلب حضانت فرزند با ازدواج مادر ایا میدانید قانون سلب حضانت فرزند با ازدواج مادر چیست و به چه دلیل میباشد […]
بهمن 7, 1397
سلب حضانت از والدین

دلایل سلب حضانت از والدین

سلب حضانت از والدین تربیت و نگه داری فرزندان به وسیله پدر و مادر آن ها حق و در عین حال تکلیف آن ها می باشد. […]