بهمن 6, 1398
ممانعت از ملاقات فرزند

مجازات ممانعت از ملاقات فرزند

طلاق هر چند بد و ناپسند اما گاهی اجباری است. در زمانی که طلاق اتفاق می افتد حضانت فرزند به یکی از والدین سپرده خواهد شد. […]
خرداد 29, 1393

سلب حضانت

سلب حضانت معمولا این دعوی بعد ازصدورحکم حضانت به نفع یکی ازابوین و یا تکلیف قانونی سپردن حضانت به یکی از ابوین درشرایط سنی خاص طفل […]