بهمن 6, 1398
ممانعت از ملاقات فرزند

مجازات ممانعت از ملاقات فرزند

طلاق هر چند بد و ناپسند اما گاهی اجباری است. در زمانی که طلاق اتفاق می افتد حضانت فرزند به یکی از والدین سپرده خواهد شد. […]
شهریور 4, 1398
حضانت فرزندان

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین

شرایط سلب حضانت فرزندان از والدین حضانت فرزندان حق و تکلیف قانونی پدر و مادر برای نگهداری از فرزندان و تامین نیازهای معنوی و مادی آن […]
بهمن 10, 1397
سلب حضانت فرزند با ازدواج مادر

قانون سلب حضانت فرزند با ازدواج مادر

سلب حضانت فرزند با ازدواج مادر بر اساس ماده ی 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر در موقعی که حضانت فرزند خود را بعد از […]
بهمن 7, 1397
سلب حضانت از والدین

دلایل سلب حضانت از والدین

سلب حضانت از والدین تربیت و نگه داری فرزندان به وسیله پدر و مادر آن ها حق و در عین حال تکلیف آن ها می باشد. […]