در خصوص مطرح کردن دادخواست مطالبه هدایای دوران نامزدی توسط وکیل خانواده

روند رسیدگی به این صورت است که هر یک از طرفین این اختیار را دارند که نسبت به طرف

مقابل دادخواست خود را طرح نمایند و هدایای خود ر مطالبه نمایند .

اما در مرحله اول می بایست الزاما دلیل و مدارکی که دال بر مالکیت و خرید هدایا میباشد

را به محکمه ارائه کرده و در ادامه دلایل و مستنداتی که ان هدیه به طرف مقابل

اعطا شده نیز می بایست ضمیمه دادخواست نمایند .

دادگاه هم در این موارد ضمن بررسی اسناد مالکیت در صورتیکه اعطای هدیه

محرز و مشخص و موجود باشد . حکم به استرداد عین اموال و در صورت عدم

وجود عین هدایا حکم به پرداخت قیمت انها خواهد داد .

مگر انکه هدایا جزو اموال مصرف شدنی باشد و بدون تقصیر طرف مقابل از بین

رفته باشد که در این خصوص دادگاه صالح شورای حل اختلاف مخصوص دعاوی خانوادگی

و یا دادگاه خانواده محل اقامت خوانده دعوا می باشد و با توجه به عدم

برقراری رابطه زوجیت دادخواست صرفا می بایست در محل اقامت طرف مقابل مطرح شود .

استرداد جهیزیه

استرداد فرزند مشترک

مرداد 20, 1395

نکات حقوقی در مورد استرداد هدایای دوران نامزدی

بروز رسانی 1402/07/06 نکات حقوقی در مورد استرداد هدایای دوران نامزدی استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت به هم خوردن وصلت زمانی که دختر و پسر […]
خرداد 29, 1393

استرداد هدایای نامزدی در صورت به هم خوردن وصلت

بروزرسانی در تاریخ 1399.12.12 استرداد هدایای نامزدی استرداد هدایای نامزدی ، در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایا قابل مطالبه است و در صورتیکه عین […]
مشاوره حقوقی