خرداد ۲۸, ۱۳۹۳

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه یکی از دارایی‌های زن،جهیزیه است که طبق عرف وشرع وسایل واثاثی است که زن از خانه پدربه خانه همسرش می‌برد. یکی از دعاوی مطرح […]