خرداد 28, 1393

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه یکی از دارایی‌های زن،جهیزیه است که طبق عرف وشرع وسایل واثاثی است که زن از خانه پدربه خانه همسرش می‌برد. یکی از دعاوی مطرح […]