اجازه ازدواج مجدد

اگر چه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد

تا چهارهمسر ، برای مردان دیده نشده است

اما در سال 53 و با تصویب ماده 16 قانون حمایت از خانواده این موضوع

به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون

اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که مرد

نمیتواند با داشتن زن

همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :

 

  • . رضایت همسر اول
  • . عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی
  • . عدم تمکین زن از شوهر
  • . ابتلا زن به جنون یا امراض صعبالعلاج
  • . محکومیت زن به حبس بیش از 6 ماه
  • . ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر
  • . ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
  • . عقیم بودن زن
  • . غایب مفقود الاثر شدن زن

 

طلاق

استرداد جهیزیه

خرداد 29, 1393

اجازه ازدواج مجدد مرد از نظر دادگاه چیست ؟

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.20 اجازه ازدواج مجدد اجازه ازدواج مجدد ، أخذ اجازه ازدواج مجدد مرد از دادگاه مستلزم وجود و اثبات شرایط و علل آن […]
مشاوره حقوقی