خرداد ۷, ۱۳۹۳

وکیل خانواده

مورد وکالت راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد: ۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۳

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است. موارد سقوط اعتباراذن ولی : درپاره ای ازموارد،اعتباراذن ولی […]