دی 17, 1399

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن   ازدواج موقت جزو مواردی است که هر چند در فقه و قانون به آن اشاره شده است اما […]
خرداد 28, 1393

اثبات زوجیت از نظر قانون

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.1 اثبات زوجیت اثبات زوجیت  یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری […]
خرداد 7, 1393

مشاور حقوقی

بروزرسانی در تاریخ 99.10.15 مشاور حقوقی مشاوره حقوقی : مشاوره حقوقی عبارت است از شخص یا اشخاصی که جهت راهنمایی لازم برای امور حقوقی اقدام به […]
مشاوره حقوقی