خرداد 11, 1399
ازدواج موقت

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن

ازدواج موقت و قوانین مربوط به آن   ازدواج موقت جزو مواردی است که هر چند در فقه و قانون به آن اشاره شده است اما […]
خرداد 28, 1393
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ اثبات زوجیت اثبات زوجیت  یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری […]
خرداد 7, 1393
مشاور حقوقی

مشاور حقوقی

بروزرسانی در تاریخ ۹۹٫۱۰٫۱۵ مشاور حقوقی مشاوره حقوقی : مشاوره حقوقی عبارت است از شخص یا اشخاصی که جهت راهنمایی لازم برای امور حقوقی اقدام به […]