استفاده الفاظ رکیک توسط شوهر

خرداد ۳۱, ۱۳۹۳

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر توهین و هتک حرمت: بیان برخی الفاظ ازسوی فردی، به شخصیت فرد دیگر خدشه وارد می شود و این نوع […]