استفاده الفاظ رکیک توسط شوهر

خرداد 31, 1393

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر توهین و هتک حرمت: بیان برخی الفاظ ازسوی فردی، به شخصیت فرد دیگر خدشه وارد می شود و این نوع […]