ازدواج دائم بدون ثبت آن

خرداد ۳۱, ۱۳۹۳

ازدواج دائم بدون ثبت آن

ازدواج دائم بدون ثبت آن ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی: بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی  :«به منظورحفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق ورجوع […]