وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ( بخش دوم )

وضعيت حقوقی كودك آزمايشگاهی ( بخش اول )
اکتبر 2, 2016
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی (بخش سوم)
اکتبر 4, 2016
وضعيت حقوقی كودك آزمايشگاهی ( بخش اول )
اکتبر 2, 2016
وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی (بخش سوم)
اکتبر 4, 2016

بروز رسانی 1401/03/12

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ( بخش دوم )

نسب

سایت وکیل خانواده در ادامه مطلب وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی که در بخش اول به آن پرداخت ، مطلب زیر را ارائه می دهد :

 

نسب و ارث جنین آزمایشگاهی

فرزند نیز همانند سایر نعمتهای الهی از موهبتهای خدای قادر متعال است كه به صراحت آیات قرآن مجید به هر كس اراده نماید، پسر یا دختر و یا پسر و دختر
عطا میكند و هركس را بخواهد عقیم می كند

( قرآن مجید، آیات 49 و 50 سورة نقش توالد و تناسل در بقای جوامع و احساس نیاز انسان به داشتن 1 مباركه شوری )

فرزند از یك طرف و پیشرفت علم ژنتیك و امكان فرزنددار شدن زوجهایی كه امكان باروری از راه طبیعی ندارند، از سوی دیگر، مسیری به روی بشر باز نموده
است.

تلاش و توفیق بشر در درمان ناباروری و پیشرفتهای ژنتیكی دانشمندان حوزههای فقه و حقوق و اخلاق را بر آن داشته است تا به سؤالاتی كه دربارة
جواز یا حرمت این اعمال و آثار وضعی آن از قبیل نسب، ارث، محرمیت، ولایت، حضانت، نفقه، تربیت و احترام، پاسخ دهند.

پاسخ به این سؤالات بیتردید باید بر پایة اعتقادات و متكی به آداب و رسوم هر كشور می باشد .

حقوق كشور اسلامی ایران برپایة فقه امامیه بنا شده است و در جایی كه قانون ساكت و یا مجمل و ناقص است، قاضی را موظف كرده است تا خود را به منابع معتبر و غنی اسلام پیوند زده و با به رهگیری از اندیشه های بلند فقها و اندیشمندان اسلامی، راه حلهای معقول و مبتنی بر كتاب و سنت را با تكیه
بر فطرت و عقل در پاسخ به سؤالات و موضوعات جدید ارائه نماید .

( صادقی مقدم، 1383 ،ش8 ،ص162 )

( اگرچه پیشرفتهای علمی در هیچ حوزهای نباید متوقف شود، لیكن به بهانه پیشرفت نباید اساس و مبنای جوامع به خطر بیانجامد . )

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل طلاق در زمینه تقسیط مهریه با این سایت در ارتباط باشید .

.

 

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی (بخش دوم)

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی (بخش دوم)

 

 

وکیل دعاوی خانواده در ادامه می گوید :

آیا صرف تكامل طفل در رحم زن می تواند از موانع نكاح به حساب می آید ؟

به طور مثال آیا كودك مزبور می تواند بعداً با آن زن و یا همسر و فرزندان او ازدواج بنماید ؟

با لحاظ روح مقررات كلی مربوط به نكاح و خویشاوندی پاسخ این مسئله را نمی توان به روشنی استنباط كرد .

زیرا از یك طرف قانون مدنی در ماده 1045 و مواد بعدی ، تمام موانع نكاح را بطور محصور برشمرده و از آنها نمی توان مانعیت چنین امری را استنباط كرد ،توقف نطفه را در رحم ، تا رسیدن به تكامل نمی توان سبب قرابت بدانیم .

زیرا منشاء قرابت كه از موانع نكاح به حساب می آید به سه امر لانحصار یافته و آن عبارت است از نسب ، سبب رضاع كه هیچ یك با موضوع مورد بحث نمی تواند قابل انطباق بشود .

در نتیجه قرابت و خویشاوندی بین طفل و زن موجود نیست و این وضعیت سبب نشر حرمت مانع نكاح نخواهد شد .

 

همراهان وبسایت وکیل خانواده ، در مطلب بعدی ادامه این مقاله را : وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ( بخش سوم )  مطالعه بفرمائید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی