مهریه
خرداد 29, 1393
نفقه
خرداد 29, 1393

نفقه فرزند

نفقه فرزند

براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.
در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند و در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.
سن فرزند برای دریافت نفقه :
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.
باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى که دختر، همسر انتخاب نکرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود.
کارشناسی نفقه فرزند:
معمولا مبلغ نفقه با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می شود.
نکات قابل توجه در مورد ماده ۱۲۰۶:
ماده ۱۲۰۶: زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
*خویشان نیز مانند زوجه می توانند برای مطالبه نفقه خود به دادگاه رجوع کنند، لکن مطالبه نفقه خویشان فقط ناظر به آینده است و از بابت نفقه زمان گذشته اقامه دعوی نمی توان کرد.
نکته مهم:
اگر چه خویشان نمی توانند مطالبه نفقه زمان گذشته را بکنند و لکن از زمانی که وارد مراحل دادرسی می شوند باید آن زمان را هم بتوانند مطالبه کنند و کندی جریان دادرسی نباید این حق آنان را از بین ببرد.
در نتیجه نفقه ی فرزند هم فقط ناظر به آینده می باشد و از باب نفقه زمان گذشته اقامه دعوا نمی توان کرد.

از مقالات دیگر ما :نفقه نیز استفاده نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *