انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه
انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
امین اموال
امین اموال کیست؟ و در چه مواردی امین تعیین می شود؟
اسفند ۵, ۱۳۹۸

موانع نکاح

موانع نکاح

اگر چه نکاح  و ازدواج امر پسندیده ای است. اما در برخی موقعیت ها برای نکاح یک سری موانع وجود دارد.

در ادامه با توجه به قانون مدنی به بررسی موانع نکاح می پردازیم.

ماده ۱۰۴۵ قاون مدنی

نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد

  • نکاح با پدر و اجداد هر چقدر بالا برود و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود
  • نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود
  • نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پایین برود
  • نکاح با عمات و خالات (خاله ها) خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات

موانع نکاح بر اساس ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اولا: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد

ثانیا: شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد

ثالثا: طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد

رابعا: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد

خامسا: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد.

بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد.

و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد

آن پسر یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن ها از این حیث ممنوع نمی باشد.

موانع نکاح بر اساس ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه ی مصاهره ممنوع دائمی است

  • بین مرد و مادر و جداتِ زنِ او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی
  • بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی داشته باشد
  • بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

موانع نکاح

ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی

هیچ کس نمی تواند دختر برادرِ زن و یا دخترِ خواهرِ زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود

ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده ی طلاق و یا در عده ی وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی

حکم مذکور در ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در موقعی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره ی فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.

در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود

ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی

تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی

عقد در حا احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی می شود.

ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵  قانون مدنی

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶  قانون مدنی

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود. مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

موانع نکاح بر اساس ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی

زن هر شخصی که نه به طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.

ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی

نکاح مُسلِمه با غیر مّسلِم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است

ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی

دولت می تواند بعضی لز مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه ی خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

همکاران ما در بخش مشاوره خانواده پاسخگوی همه سوالات شما عزیزان هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *