الزام به انفاق
قوانین مربوط به الزام به انفاق
مارس 24, 2020
ثبت وفات
ثبت وفات و قوانین مربوط به آن
مارس 30, 2020
الزام به انفاق
قوانین مربوط به الزام به انفاق
مارس 24, 2020
ثبت وفات
ثبت وفات و قوانین مربوط به آن
مارس 30, 2020

موانع ارث

 

پس از فوت هر فرد مهم ترین بحثی که مطرح می شود تعیین ارث و سهم الارث افراد است، با این وجود وراث به یک اندازه سهم نمی برند و حتی ممکن است بعضی از افراد از ارث محروم شوند. بنابراین آشنایی با موانع ارث ضروری می باشد.

قوانین مربوط به موانع ارث در ماده ۸۷۵ تا ۸۸۵ قانون مدنی و تحت عنوان در شرایط و جمله از موانع ارث بیان شده است.

ماده ۸۷۵ قانون مدنی

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است

و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده

و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۷۶ قانون مدنی

با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود.

ماده ۸۷۷ قانون مدنی

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

مطالب مشابه: تحریر ترکه و قوانین و ضوابط مربوطه

ماده ۸۷۸ قانون مدنی

هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد.

تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود

و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند

باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند

و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

 

موانع ارث

 

ماده ۸۷۹ قانون مدنی

اگر بین وارث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده ‌است حصه او به سایر وراث بر می گردد و الا به خود او یا به ورثه او می رسد.

ماده ۸۸۰ قانون مدنی

یکی دیگر از موانع ارث قتل می باشد.

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود

اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده ۸۸۱ قانون مدنی

در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی

کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

ماده ۸۸۲ قانون مدنی

بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد.

‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.

ماده ۸۸۳ قانون مدنی

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

ماده ۸۸۴ قانون مدنی

ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

ماده ۸۸۵ قانون مدنی

اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته ‌باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

چنانچه در مورد مسائل به ارث و موانع ارث سوالی دارید، می توانید از مشاوره رایگان وکیل خانواده بهره ببرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی