حضانت
حضانت از جنبه مادی و هم ازجهت معنوی
ژوئن 18, 2014
اجازه ازدواج مجدد
اجازه ازدواج مجدد مرد از نظر دادگاه چیست ؟
ژوئن 19, 2014
حضانت
حضانت از جنبه مادی و هم ازجهت معنوی
ژوئن 18, 2014
اجازه ازدواج مجدد
اجازه ازدواج مجدد مرد از نظر دادگاه چیست ؟
ژوئن 19, 2014

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.19

ملاقات فرزند مشترک

ملاقات فرزند مشترک ، درفرضی که پدر و مادرطفل جدا ازیکدیگر زندگی می کنند،

هریک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد.

تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر مسائل مربوط به آن برمبنای توافق پدر و مادراست اما

درصورت اختلاف دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.

اگرکسی از دادن طفلی که به اوسپرده شده است،درموقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند خودداری کرد،

به مجازات ازسه ماه تاشش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون وپانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ملاقات فرزند مشترک
زمان ملاقات درحضانت:

تعیین زمان ومكان ملاقات وجزئیات مربوط به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحكمه است .

بنابه این ماده،هركدام ازوالدین این حق را دارند كه درفواصل معین باكودك خود ملاقات كنند و

حتی فاسدبودن مادریا پدرهم باعث نمی شودازملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود.

در صورتیكه میان پدر و مادردرباره مدت ملاقات ونحوه آن توافق شده باشد،طبق همان توافق عمل می شود .

اما درهرصورت عدم توافق،دادگاه درحكم خود مدت ملاقات ونحوه آن رابرای كسیكه حق حضانت ندارد،معین می كند .

معمولاً دادگاهها یك روز یا دو روز از آخرهفته را به این امر اختصاص می دهند وگفته می شود ملاقات بیش از این باشخصی كه

حضانت رابه عهده ندارد،موجب اختلال درحضانت ودوگانگی درتربیت كودك می شود .

اما سلب كلی حق ملاقات ازپدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و

دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد .

با این حال اگر ملاقات با پدریا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضرباشد،

دادگاه می تواند مواعد ملاقات راطولانی تر كند.

مخالفت درملاقات حضانت فرزند

درصورتیكه پدریا مادری كه دارای حق حضانت است،

ازملاقات طرف دیگرممانعت كرد،برای اجرای دستوردادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و

به موجب قانون مجازات اسلامی،«اگركسی از،درموقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند،

امتناع كند،به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی ازیك میلیون ریال و 500 هزارتا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی