طلاق
طلاق
ژوئن 12, 2015
تفویض وکالت طلاق به زوجه
تفویض وکالت طلاق به زوجه
اکتبر 22, 2015
طلاق
طلاق
ژوئن 12, 2015
تفویض وکالت طلاق به زوجه
تفویض وکالت طلاق به زوجه
اکتبر 22, 2015

مطالبه مهریه

مهريه: مهريه مال معين ياچيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورتمطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. زوجه از دو طریق می تواند مهریه خود را مطالبه نماید : 1- اجرای ثبت 2- دادگاه خانواده
1-از طریق اجرای ثبت : اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلاباشد زن می بایست با در دست داشتن سند رسمي ازدواج به دفتر ازدواج مراجعه نموده وتقاضای صدور اجرائیه می نماید. بعد از اخذ اجرائیه به دايره اجرايثبت مراجعه و اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدتدين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضاكند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد ويا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوقشوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارمحقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر ازيكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. همچنین زوجه می تواند از طریق مراجعه به اداره ثبت ممنوع الخروجی زوج را درخواست نماید. اگر مهريهسكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كهزن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواستبه دادگاه اقدام كند.
2-از طریق دادگاه خانواده : زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوكالهوكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.
اگر مهريه وجه رايج باشد به گفته وکیل خانواده بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب29/4/76متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی