فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل
فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل
آذر ۵, ۱۳۹۸
رد دادخواست الزام تمکین زن
رد دادخواست الزام تمکین زن به چه دلایلی می تواند باشد؟
آذر ۱۰, ۱۳۹۸

مرحله های انحصار وراثت

مرحله های انحصار وراثت

مرحله های انحصار وراثت

از جمله مرحله های انحصار وراثت که حتما باید طی شود این است باید بعد از فوت شخص

یک لیست کامل از همه ی دارایی ها و اموال شخص فوت شده تهیه کرد و به اداره دارایی نزدیک محل سکونتش ارایه شود.

در کنار تحویل لیست باید یک گواهی انحصار وراثت هم باید به دادگاه داده شود.

مرحله های انحصار وراثت

برای طی شدن مرحله های انحصار وراثت چه مدرک هایی نیاز است است؟

  • گواهی فوت
  • شناسنامه شخص فوت شده و ورثه اش
  • سند ازدواج متوفی
  • اظهارنامه مالیاتی
  • استشهادیه

برای تهیه استشهادیه شاهدان در یک دفتراسناد رسمی شهادت می دهند که ورثه شخص فوت شده چه کسانی هستند.

بعد از تهیه و ارایه این مدارک به شورای حل اختلاف ، این شورا به امور رسیدگی می کند و گواهی حصر وراثت را صادر می کند.

 

ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف

گواهی انحصار وراثت به دنبال درخواستی که به شورای حل اختلاف داده می‌شود

و با عبور مراحلی که در قانون امور حسبی تعیین شده است  صادر می شود.

دادگاه پس از دریافت مدرک ها و اسناد مربوطه و با پردخات هزینه از طرف متقاضیان داد خواست

درخواست آن ها را یک نوبت در یک روز نامه کثیر النتشار یا جراید محلی به صورت آگهی چاپ می کند.

بعد از این که یک ماه از چاپ و انتشار این اگهی بگذرد و کسی به آن اعتراض نکند

بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث یک گواهی انحصار وراثت صادر می شود.

گواهی انحصار وراثت صادر شده نشان دهنده این موارد است :

مشخصات و تعداد و نسبت ورثه باقی مانده، نسبتی که با شخص فوت شده دارند، سهم هر یک از ورثه از ماترک

صادر شدن گواهی تصدیق حصر وراثت هم به این معنی است که ورثه فرد فوت شده تنها منحصر به کسانی است

که نام آن ها در این گواهی مشخص شده است.

برا آگاهی بیشتر در این زمینه با وکیل خانواده همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *