فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل
فریب در ازدواج یا گمراه کردن طرف مقابل
نوامبر 26, 2019
رد دادخواست الزام تمکین زن
رد دادخواست الزام تمکین زن به چه دلایلی می تواند باشد؟
دسامبر 1, 2019
فریب در ازدواج یا گم راه کردن طرف مقابل
فریب در ازدواج یا گمراه کردن طرف مقابل
نوامبر 26, 2019
رد دادخواست الزام تمکین زن
رد دادخواست الزام تمکین زن به چه دلایلی می تواند باشد؟
دسامبر 1, 2019

مرحله های انحصار وراثت

از جمله مرحله های انحصار وراثت که حتما باید طی شود این است باید بعد از فوت شخص

یک لیست کامل از همه ی دارایی ها و اموال شخص فوت شده تهیه کرد و به اداره دارایی نزدیک محل سکونتش ارایه شود.

در کنار تحویل لیست باید یک گواهی انحصار وراثت هم باید به دادگاه داده شود.

مرحله های انحصار وراثت

برای طی شدن مرحله های انحصار وراثت چه مدرک هایی نیاز است است؟

  • گواهی فوت
  • شناسنامه شخص فوت شده و ورثه اش
  • سند ازدواج متوفی
  • اظهارنامه مالیاتی
  • استشهادیه

برای تهیه استشهادیه شاهدان در یک دفتراسناد رسمی شهادت می دهند که ورثه شخص فوت شده چه کسانی هستند.

بعد از تهیه و ارایه این مدارک به شورای حل اختلاف ، این شورا به امور رسیدگی می کند و گواهی حصر وراثت را صادر می کند.

 

ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف

گواهی انحصار وراثت به دنبال درخواستی که به شورای حل اختلاف داده می‌شود

و با عبور مراحلی که در قانون امور حسبی تعیین شده است  صادر می شود.

دادگاه پس از دریافت مدرک ها و اسناد مربوطه و با پردخات هزینه از طرف متقاضیان داد خواست

درخواست آن ها را یک نوبت در یک روز نامه کثیر النتشار یا جراید محلی به صورت آگهی چاپ می کند.

بعد از این که یک ماه از چاپ و انتشار این اگهی بگذرد و کسی به آن اعتراض نکند

بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث یک گواهی انحصار وراثت صادر می شود.

گواهی انحصار وراثت صادر شده نشان دهنده این موارد است :

مشخصات و تعداد و نسبت ورثه باقی مانده، نسبتی که با شخص فوت شده دارند، سهم هر یک از ورثه از ماترک

صادر شدن گواهی تصدیق حصر وراثت هم به این معنی است که ورثه فرد فوت شده تنها منحصر به کسانی است

که نام آن ها در این گواهی مشخص شده است.

برا آگاهی بیشتر در این زمینه با وکیل خانواده همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی