سلب حضانت
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳
طلاق توافقی
خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زوج می تواند همسر خود را طلاق دهد ولیکن شرایطی برای اجرای این حکم وجود دارد که به آن می پردازیم. ابتدا باید بین حکم طلاق و اجرای آن قایل به تمایز شد . زوج در زمان می تواند با مراجعه به دادگاه در خواست طلاق نماید و هیچ مانعی برای اخذ حکم طلاق وجود ندارد ولیکن اجرای حکم طلاق منوط به پرداخت حق حقوق زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار نسبت به پرداخت حق و حقوق زوجه می باشد . حقوق مندرج در حکم طلاق که می بایست برای اجرای نسبت به آنها تعیین تملیف شود عبارت است : ۱- مهریه ۲-نفقه ۳- حضانت و نحوه و میزان ملاقات ۴-اجر المثل و گاهی اوقات نحله (بخشش)

هرگاه زوج تمکن پرداخت نقدی حقوق فوق الذکر را داشته باشد می تواند بعد از قطعی شدن حکم با مراجعه به دفترخانه طلاق ، حقوق را پرداخت و اجرای حکم طلاق را درخواست نماید. چنانچه زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد ، می تواند دادخواست اعسار را تقدیم دادگاه نماید تا پس جری تشریفات اقامه دعوا و رسیدگی به آن اتخاذ تصمیم صورت گیرد.

نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که بر اساس رویه فعلی محاکم پرداخت ۱۱۰ سکه بهار آزادی چه به صورت نقد و چه به صورت اقساط از سوی زوج ضروری است به گونه ای در صورت عدم پرداخت اعمال ماده ۲ (جلب) قابلیت اجرا دارد ولیکن مازاد بر ۱۱۰سکه بهار آزادی منوط به تمکن مالی زوج و اثبات اموال وی از سوی زوجه است و اعمال ماده ۲ در مازاد ۱۱۰سکه بهار آزادی منتفی است.

نکته دیگر که باید به آ اشاره نمود این است که دادخواست اعسار فقط نسبت به مهریه قابل رسیدگی است و زوج می بایست حقوق دیگر زوجه را مانند اجرت المثل و نفقه معوقه را نقداً به وی پرداخت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *