تهدید توسط شوهر سابق چه مجازاتی در پی دارد ؟
تهدید توسط شوهر سابق چه مجازاتی در پی دارد ؟
ژوئن 21, 2014
محازات عدم استرداد فرزند مشترک
مجازات عدم استرداد فرزند مشترک
ژوئن 21, 2014
تهدید توسط شوهر سابق چه مجازاتی در پی دارد ؟
تهدید توسط شوهر سابق چه مجازاتی در پی دارد ؟
ژوئن 21, 2014
محازات عدم استرداد فرزند مشترک
مجازات عدم استرداد فرزند مشترک
ژوئن 21, 2014

بروزرسانی در تاریخ 1400.01.11

انواع و اقسام سقط جنین

انواع و اقسام سقط جنین:

سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد ،

شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد وملاک عمد وخطایی بودن آن نیزهمانندسایر جنایات است.

درموارد خطای محض وشبه عمد،چه جنین روح پیدا کرده باشد وچه نکرده باشد،
دیه ثابت است که حسب مورد عاقلة جانی یا خود اوشخصاً می پردازند (مادة 492)،
اما حکم سقط جنین عمدی در قوانین جزائی ایران متفاوت است.

 

کیفرسقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران:

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل وجرح ازموضوعاتی است که قانون گذار سخت به آن

اهتمام داشته وبرای جلوگیری از وقوع آن ونیز جبران صدمات وخسارات وارده،

احکامی را مقرر کرده است،

اما همه این قوانین درمورد جنایات وارد بر جنین و سقط آن جاری نیست،

زیراهرچند که جنین منشا انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد

و شاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانیکه مراحل تکامل خود راطی نکرده

ومتولد نشده است،انسان کامل ومستقلی نیست وازاین روشایداطلاق لفظ «انسان» براوصحیح نباشد،

به جهت این ویژگی دوگانه «سقط جنین یاحمل»

احکام وقوانین خاص خود رادارد که ازجهاتی با جنایات وارد بر

«انسان متولد شده»مشابه وازجهاتی نیز متفاوت است.

انواع و اقسام سقط جنین

گاهی اوقات جانی خود مادر است :

 

مثل آن که با پریدن،خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند،
چنین سقطی چه قبل از روح وچه بعد از آن،درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس،
 شلاق یا جزای نقدی نداشته وتنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهدشد.

 

کسانی هم که مادر را در این امرعالماً و عامداً معاونت و یاری کرده

و اورا دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد،

مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان ، برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگراقدام زن با رضایت شوهر ومعاونت اوباشد،مادر باید دیه بدهد

و سهمی از آن دیه نمی برد،

شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط سهمی ازآن نخواهد داشت،

بنابراین اولیای دم، وراث طبقة دوم می باشند که درصورت مطالبه ، دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی