حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش اول)

دادگاه خانواده
بهداشت روانی و تاثیر آن در کاهش بزهکاری
اکتبر 23, 2016
حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)
اکتبر 30, 2016
دادگاه خانواده
بهداشت روانی و تاثیر آن در کاهش بزهکاری
اکتبر 23, 2016
حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)
اکتبر 30, 2016

بروز رسانی 1401/05/06

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش اول)

چه تفاوتی با هم دارند ؟

 

حقوق عمومی ، در این مطلب با همت وکیل دعاوی خانواده مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

حقوق عمومی و خصوصی دو محور اصلی مطالعات حقوقی را تشکیل می دهد .

 

حقوق عمومی:

مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و بالعکس است حقوق عمومی برای دولت شیوه هایی فراهم می آورد که مصلحت همگانی با آن تامین می شود.

در گذشته غالب حقوق دانان به حقوق خصوصی توجه داشتند رفته رفته با افزایش دخالت های دولت در امور خصوصی بر وسعت قلمرو حقوق عمومی افزود با توسعه حقوق عمومی و دخالت دولت با هدف جلوگیری از نابرابری ها و محدود کردن مالکیت خصوصی همه ی رشته های حقوق خصوصی تحت تاثیر قرار گرفت.

به طور مثال برخی از قواعد حقوق مدنی که در واقع پایه حقوق خصوصی دارد تغییر یافته و با مقررات حقوق عمومی درآمیخته است.

هدف حقوق عمومی قانونمند کردن دولت و حکومت و مسئولیت آنها در برابر مردم است .

 

حقوق عمومی بر 3 اصل استوار است:
1- اقتدار

2- حاکمیت قانونی

3- مسئولیت

اصل اقتدار به معنای اعمال قدرت سازمان یافته برای اداره جامعه است که نماد تشخیص و استقلال حقوق عمومی به شمار می رود در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مدیران دولتی است مگر صلاحیت آنها به موجب قانون مشخص شود.

اصل حاکمیت قانونی به معنای اداره امور ، قانون اساسی و قانون عادی و مقررات دولتی است.

اصل مسئولیت به معنای پاسخگو بودن دولت در برابر مردم و مسئولیت آنها در صورت تخلف است .

 

در ادامه مطلب بعدی: حقوق عمومی و حقوق خصوصی ( بخش دوم ) را نیز مشاهده بفرمائید.

 

بهداشت روانی و تاثیر آن در کاهش بزهکاری را نیز مطالعه نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی