حجب ارث چیست؟ و قوانین مربوط به آن

ثبت وفات
ثبت وفات و قوانین مربوط به آن
فروردین 17, 1399
تغییر نام خانوادگی
تغییر نام خانوادگی قوانین، شرایط و مراحل انجام کار
فروردین 17, 1399

حجب ارث چیست؟ و قوانین مربوط به آن

حجب ارث

حجب ارث به چه معنا است؟

یکی از موانع ارث  مبحثی است به نام حجب ارث که کمتر مورد بحث و گفت و گو افراد قرار می گیرد.

بر اساس ماده ۸۸۶ قانون مدنی حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.

به این معنی که چون وراث دیگری وجود دارند که مقدم بر فرد هستند بنابراین فرد از کل یا بخشی از ارث محروم می شود.

 انواع حجب ارث

انواع حجب در ماده ۸۸۷ قانون مدنی تعیین شده است که به شرح زیر می باشد:

ماده ۸۸۷ قانون مدنی:

حجب بر دو قسم است:
۱‌- قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه

بودنِ برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی که با‌ بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند.
۲‌- قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل می گردد

مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد

و‌ همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۸۸۸ قانون مدنی

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند

مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.

ماده ۸۸۹ قانون مدنی

در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده

و با هر یک از ‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید.

ماده ۸۹۰ قانون مدنی

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند

قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک ‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند

لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند.
‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.

 

حجب ارث

 

ماده ۸۹۱ قانون مدنی

وراث ذیل حاجب از ارث ندارد:
پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.

ماده ۸۹۲ قانون مدنی

حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:
‌الف) وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند

مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد.

و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ ثمن محروم می شود.
ب) وقتی‌که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میّت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این‌که:
اولا) لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند
ثانیا) پدر آن ها زنده باشد
ثالثا) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل
رابعا) ابوینی یا ابی تنها باشند.

چنانچه در مورد حجب ارث مشکلی دارید وکلای مجرب ما در وکیل خانواده آماده ارائه مشاوره رایگان در دعاوی خانوادگی به شما عزیزان می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *