تحریر ترکه و قوانین و ضوابط مربوطه

غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر به چه کسی گفته می شود؟
مارس 14, 2020
الزام به انفاق
قوانین مربوط به الزام به انفاق
مارس 24, 2020
غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر به چه کسی گفته می شود؟
مارس 14, 2020
الزام به انفاق
قوانین مربوط به الزام به انفاق
مارس 24, 2020

تحریر ترکه در معنای عامیانه به تعیین میزان اموال و دارایی های باقی مانده و دین های فردی که فوت کرده است اطلاق می گردد.

این قوانین در فصل چهارم قانون امور حسبی و از ماده 206 تا 224 بیان شده است.

ماده ۲۰۶ امور حسبی

مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

ماده ۲۰۷ امور حسبی

درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.

ماده ۲۰۸امور حسبی

امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.

ماده ۲۰۹امور حسبی

در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریرترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی به محجور برسد.

ماده ۲۱۰ امور حسبی

دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار آگهی می‌دهد

که ورثه یا نماینده قانونی آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.

ماده ۲۱۱ امور حسبی

هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.

 

تحریر ترکه

 

ماده ۲۱۲ امور حسبی

غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع ازانجام مراحل کار نخواهد بود.

ماده ۲۱۳  امور حسبی

برای این کار صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

 1. توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
 2. تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات
 3. مبلغ و نوع نقدینه
 4. بها و نوع برگ‌های بهادار
 5. اسناد با ذکر خصوصیات آن ها
 6. نام رقبات غیر منقول.

ماده ۲۱۴  امور حسبی

ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.

ماده ۲۱۵ امور حسبی

مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهائی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ‌های مربوط به متنفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.

ماده ۲۱۶  امور حسبی

در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

 1.  نام و سمت متصدی این کار
 2. نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند
 3. محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد
 4. اظهارات اشخاص راجع به دارائی و بدهی و ترکه متوفی
 5. نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.

ماده ۲۱۷  امور حسبی

اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد

متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.

ماده ۲۱۸  امور حسبی

در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ آن لازم است.

ماده ۲۱۹  امور حسبی

عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.

ماده ۲۲۰ امور حسبی

مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریرترکه جاری نمی‌شود.

ماده ۲۲۱  امور حسبی

دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت رسیدگی به پرونده توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

ماده ۲۲۲  امور حسبی

صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.

ماده ۲۲۳ امور حسبی

هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آن ها به طریق مسالمت مرتفع شود در غیر این صورت به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن ها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.

ماده ۲۲۴  امور حسبی

خاتمه مراحل کار به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آن ها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه انجام خواهد شد.

در صورتی که برای تحریر ترکه به مشاوره نیاز دارید می توانید از مشاوره رایگان وکیل در سایت ما بهره ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی