برای چه کسانی قیم تعیین می شود؟

ترتیب تعیین قیم
ترتیب تعیین قیم
مارس 4, 2020
غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر به چه کسی گفته می شود؟
مارس 14, 2020
ترتیب تعیین قیم
ترتیب تعیین قیم
مارس 4, 2020
غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر به چه کسی گفته می شود؟
مارس 14, 2020

برخی از افراد توانایی اداره امور خود را ندارند بنابراین برای آن ها نصب قیم می شود. اما اینکه چه کسانی توانایی اداره امور خود را نداند و برای چه کسانی قیم تعیین می شود بحث دیگری است که در این نوشته به آن خواهیم پرداخت.

 

موارد نصب قيم

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی:

برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

۱-  برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲- برای مجانین و اشخاص غير رشيد که جنون یا عدم شد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۳- برای مجانین و اشخاص غير رشيد که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.

ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن ها قیم معین شود

مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده

از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قيم به عمل آورد .

ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است

که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می نمایند.

ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد

زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی

در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قيم شود مسبوق

گردید باید به دادگاه مدنی خاص رج قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.

دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را  به سمت قم معين و حكم نصب او را صادر می کند

و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بع عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.

اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده۱۲۲۳ قانون مدنی

در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خير کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد

در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غير رشید نیز دادستان مکلف است

که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید

و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود

طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی

همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و  به توسط محكمه ی شرع برای او قيم معین گردید

مدعی العموم می تواند  حجر آن را اعلان نماید

انتشار حجر هر کسی که نظر وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده ۱۲۲۶  قانون مدنی

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود.

مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

 

برای چه کسانی قیم تعیین می شود

 

ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی

در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن ها قیم نصب شود

و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند

موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد.

نصب قيم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مقرر است

در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.

ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می کند

ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد

مأمورین مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند.

١- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکمی قطعی محکوم شده باشند:

سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.

٣- کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است.

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵- کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲قانون مدنی

با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می تواند وظایف آن ها را تفکیک نماید.

در این نوشته این موضوع که برای چه کسانی قیم تعیین می شود را بررسی کردیم .

برای آشنایی  با نحوه تعیین قیم نوشته ترتیب تعیین قیم  را مطالعه فرمایید.

در صورت داشتن هر گونه سوالی می توانید از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی