امین اموال کیست؟ و در چه مواردی امین تعیین می شود؟

آزمایش های قبل از ازدواج
آزمایش های قبل از ازدواج
جولای 7, 2021
شروط دوازده گانه عقدنامه
شروط دوازده گانه عقدنامه
آگوست 10, 2021
آزمایش های قبل از ازدواج
آزمایش های قبل از ازدواج
جولای 7, 2021
شروط دوازده گانه عقدنامه
شروط دوازده گانه عقدنامه
آگوست 10, 2021

 

برای افرادی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند امین اموال تعیین خواهد شد که این امر بر اساس ماده 103 تا 125 قانون مدنی صورت می گیرد.

 

ماده 103 قانون مدنی

  1. برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
  2. برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

ماده ۱۰۴قانون مدنی

کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می‌تواند

از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امور راجع به امین معین شود.

ماده ۱۰۵ قانون مدنی در رابطه با تعیین امین اموال

تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد

و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد

و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است

که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امور راجع به امین حاصل شده است.

ماده ۱۰۶قانون مدنی

سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

ماده ۱۰۷ قانون مدنی

در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.

ماده ۱۰۸ قانون مدنی

دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده

و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند

یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.

ماده ۱۰۹قانون مدنی در رابطه با تعیین امین اموال

مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او

اقربای نسبی یا سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

ماده ۱۱۰ قانون مدنی

در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امور راجع به امین برای اداره اموال او معین می‌شود

با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران حق تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

ماده ۱۱۱ قانون مدنی

دادگاه می‌تواند علاوه بر امور راجع به امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

امین اموال

ماده ۱۱۲قانون مدنی

در صورت تعداد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.

ماده ۱۱۳ قانون مدنی

حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده

به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.

ماده ۱۱۴قانون مدنی در رابطه با تعیین امین اموال

در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آن هاست موقتاً نصب امین نمایند

و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند.

نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده ۱۱۵ قانون مدنی

وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

ماده ۱۱۶ قانون مدنی

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور کنسول ماموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده۱۱۷ قانون مدنی

اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

ماده ۱۱۸ قانون مدنی

کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌توان او را ممانعت نماید.

ماده ۱۱۹ قانون مدنی در رابطه با تعیین امین اموال

مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم می‌شود.

ماده ۱۲۰ قانون مدنی

سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

ماده ۱۲۱قانون مدنی

مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

ماده ۱۲۲قانون مدنی

امینی که برای اداره اموال مربوط به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت، اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

ماده ۱۲۳ قانون مدنی در رابطه با تعیین امین اموال

امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

ماده ۱۲۴قانون مدنی

امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد

و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

ماده ۱۲۵قانون مدنی

هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

در صورتی که در مورد تعیین امین اموال هر گونه سوال یا ابهامی دارید می توانید

پرسش خود را از وکیل خانوادهِ آنلاین ما بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی