ازدواج دائم بدون ثبت آن
ازدواج دائم بدون ثبت آن
خرداد 31, 1393
افترا توسط شوهر
افترا توسط شوهر چیست ؟
خرداد 31, 1393

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر ( توهین )

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر ( توهین )

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر ( توهین )

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر ( توهین ) ،

توهین و هتک حرمت:

بیان برخی الفاظ ازسوی فردی، به شخصیت فرد دیگر خدشه وارد می شود و این نوع ازجرایم علیه تمامیت جسمانی

یک فرد اتفاق میافتد وآثار مشهود بیرونی بر روحیه و شخصیت فرد میتواند برجای بگذارد و

به همین دلیل قانونگذار مجازات های خاصی را برای این جرایم درنظر گرفته

وبرای مرتکبانی که به شخصیت افراد وروح ومعنویت آنها خدشه وارد می کنند، مجازات تعیین کرده است.

اگر فحاشی به گونه ای باشد که مستوجب حد قذف شود،

حد شرعی و قانونی نسبت به آن اعمال می شود.

قذف زمانی محقق می شود که فردی به دیگری زنا یا لواط را نسبت دهد،

اما اگرتوهین و فحاشی مستوجب حد وازموارد قذف نباشد،

یک درجه خفیف ترازاستعمال الفاظ رکیک محسوب شده و

درجمله مجازاتهای تعزیری بازدارنده قرار میگیرد وفقط تعزیر دارد.

این مساله نیز زمانی محقق می شود که فردی نسبت به دیگری الفاظ زشت و نا مانوس رابه کارببرد.

«هتک حرمت اشخاص»درماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت اشعارمیدارد مجازات توهین به افراد از
قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه مستوجب قذف نباشد به مجازات شلاق
تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزارتا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر ( توهین )

استفاده از الفاظ رکیک توسط شوهر ( توهین ) :

اعمال این مجازات وتعیین این مساله که مجازات فردی شلاق باشد یا جزای نقدی نیز دراختیار قاضی است

وبا تشخیص اوصورت می گیرد،اما اگرجرم فردی قذف تشخیص داده شود،

مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات ۸۰ تازیانه بر او اعمال خواهد شد.

*با وجود یک رابطه همسری یا خانوادگی نمی توان چنین الفاظی را نسبت به

طرف مقابل خود به کاربرد، قانون تاکید دارد که نسبت میان اشخاص اعم ازپدر و فرزندی یاخواهر

وبرادری و همسری رافع مسوولیت کیفری درهیچ یک از مجازاتها نیست.

روابط میان زوجین و طرح مسئله توهین وافترا میان آنها :

افترا توسط شوهر و الفاظی که همسران یا افراد دیگر در ارتباط های کلامی میان خود به کارمی گیرند

نیز جرم محسوب شده ومشمول توهین میشود.

توهین، استعمال هرلفظ یا جمله ای است که با شأن یا منزلت شخص معارض باشد وروحیات ومعنویات اورا دچار خدشه کند.

اگر زوج پس ازبیان الفاظ رکیک نسبت به همسرش اعلام کند با توشوخی کردم،درصورت شکایت

همسرش و اثبات جرم نمی تواند رفع کننده مسوولیت کیفری او باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *