اثبات زوجیت
اثبات زوجیت از نظر قانون
ژوئن 18, 2014
اجرت المثل
توضیحات اجرت المثل و شرط ضمن عقد
ژوئن 18, 2014
اثبات زوجیت
اثبات زوجیت از نظر قانون
ژوئن 18, 2014
اجرت المثل
توضیحات اجرت المثل و شرط ضمن عقد
ژوئن 18, 2014

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.4

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج ،

بر اساس مادۀ 1043 قانون مدنی اذن پدر يا جد پدري درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است.

موارد سقوط اعتباراذن ولي :

درپاره اي ازموارد،اعتباراذن ولي ساقط ميگردد ودخترباکره ميتواند بدون اذن پدريا جد پدري خويش اقدام به ازدواج کند؛چنين ازدواجي به حکم قانون صحيح ونافذ مي باشد.

اين قيودم حدودکننده عبارتنداز:

الف : ولي بايد درقيد حيات باشد،وگرنه اجازه او لازم نيست.

ب : ولي حاضرباشد،اگرولي مسافرياغايب بود،ولايت اوساقط واذن وي غيرلازم مي گردد.

ج : ولي خود بايد اهليت داشته باشد؛اگر ولي و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولي بايد درازدواج دخترمصلحت شناسي کند،زيرا اختيار اومحدود به مصلحت دختر است.

ه : ولي بايد دررعايت مصلحت،دلسوزباشد؛ممانعت بي جهت به موجب قانون ولايت ولي راساقط مينمايد.

درصورتيکه،دختررشيدۀباکره اي بدون اذن پدريا جد پدري يا با وجود مخالفت اوازدواج کند،آيا ازدواج اوصحيح است ياخير؟

 اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج

ازآنجا که درقانون آمده که عقد ازدواج دخترباکره موقوف است به اجازه(اذن ولی او) ميتوان نتيجه گرفت که اذن ولي تنها شرط نفوذ چنين عقدي است ونه شرط صحت آن؛بنابراين اگرپس از ازدواج،پدريا جد پدري نکاح يادشده را تنفيذ کند،ازدواج صحيح است.

زيرا،ازتعييرمادۀ 1043 قانون مدني که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولي مي داند،به خوبي ميتواند ريافت که اذن يا اجازه هرکدام تحقق يابد،درصحت ونفوذ نکاح کافي مي باشد.

نکاح دختری که هنوز شوهرنکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری اوست.

اهمیت ازدواج پسرو دختربرابرنیست وتحمل شکست دختردراین مرحله از زندگی دشوارتراست،به همین دلیل قانونگذار نیز آن دو را یکسان ندیده واذن ولی راپس ازبلوغ به نکاح دختراختصاص داده و ازدواج دختر را مشروط به اذن پدرمی داند چرا که استقلال دختردوشیزه بالغ درازدواج مشکلات عمده ای ایجاد میکند.

حال چنانچه ولی بدون دلیل و با بهانه های مختلف از دادن اذن ازدواج  جلوگیری کند می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست اجازه ازدواج را مطرح و نهایتا با اذن دادگاه ازدواج نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی