طلاق یکطرفه از طرف زوج و یا زوجه

 

 طلاق یکطرفه از طرف مرد

مرد می تواند هر موقع که بخواهد و اراده کند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.

 و البته این در صورتی است که مرد همه حق و حقوقی قانونی زن را که شامل نفقه، مهریه،

شرط های توافقی ضمن عقد و اجرت المثل و غیره را پرداخت نماید.

 

مدارکی که برای طلاق از طرف مرد لازم است شامل اصل رونوشت سند ازدواج و

همراه داشتن مدارک مدارک شناسایی چون شناسنامه و یا کارت ملی می باشد.

طلاق یکطرفه

طلاق یکطرفه از طرف زن

 

در صورتی که زن یکی از شرایط قانونی را مانند ازدواج مجدد مرد بدون اطلاع و ازدواج زن،

بچه دار نشدن مرد بعد از پنج سال، پرداخت نکردن نفقه ی زن به مدت شش ماه توسط مرد و غیره

از جمله شرایط قانونی هستند که باعث می شوند تا زن بتواند با وکالت از طرف مرد به دادگاه مراجعه کرده

و با اثبات کردن شرایط قانونی که برخی از آن ها را در بالا ذکر کردیم، اقدام به ارائه دادخواست طلاق نماید.

 

برخی اوقات نیز در ضمن عقد و در شروط ضمن عقد مرد به زن وکالت می دهد

که هر موقع خواست می تواند طلاق بگیرد که اصطلاحا به آن حق طلاق می گویند

که البته بعد از عقد نیز مرد می تواند حق طلاق را به زن بدهد.

چه مدارکی برای طلاق لازم است؟

 

مدارکی که برای طلاق از طرف زن لازم است شامل اصل و یا رونوشت سند ازدواج

و مدارک شناسایی مانند شناسنامه و یا کارت ملی می باشد.

 

در خیلی از موارد دیگر نیز زن می تواند درخواست طلاق بدهد و به طور مثال می تواند

با بخشش مهریه خود و یا مال دیگری به مرد از وی بخواهد که طلاقش بدهد،

که در اصطلاح به این نوع طلاق، طلاق خلع گفته می شود.

 

طلاق شامل مسائل زیادی چون نوع حضانت فرزند، تقسیط مهریه ، گرفتن نفقه و غیره می شود

که می توان با مشاوره با وکیل بهترین نتیجه را در این موارد بدست آورد.

بیشتر بخوانید : وکیل برای طلاق

مشاوره حقوقی