توقیف اموال

چنانچه مرد مهریه ی زن را پرداخت نکند، در این صورت زن می تواند

با معرفی کردن اموال و دارایی مرد اقدام به توقیف اموال وی نماید.

و همین طور زن می تواند خواهان توقیف حقوق مرد از موسسات دولتی و خصوصی نموده و در صورتی که طلاق نگرفته باشند،

 

یک چهارم حقوق، در صورتی که گرفتن طلق یک سوم حقوق وی را توقیف نماید

و تا زمانی که مرد زن دیگری نگرفته باشد می تواند برای گرفتن مهریه خو اقدام به توقیف اموال مرد نماید.

بیشتر بخوانید :  طلاق یکطرفه

 

توقیف اموال

 

در صورتی که مرد مالی داشته باشد و زن این احتمال را بدهد که در طی زمانی که قرار است

تا دادگاه تشکیل شود، این احتمال وجود دارد که مرد اقدام به فروش اموال خود نماید در این صورت زن می تواند

از دادگاه تقاضای قرار تامین خواسته نماید که با این دادخواست قرار تامین صادر شده

و تا زمان صدور حکم دادگاه اموال مرد برای مهریه توقیف می شود و از بدین ترتیب از اموال مربوطه می توان مهریه را برداشت.

 

البته باید اضافه کنیم که توقیف اموال مرد در صورتی امکان پذیر است که جز مستثنیات دین باشد

که شامل منزلی می شود که مرد در آن زندگی می کند و یا وسیله ی نقلیه ای که مورد نیاز مرد است.

 

شما عزیزان می توانید با داشتن وکیل برای طلاق با جهات حقوقی این قضایا بهتر آشنا شده

و بهترین نتیجه را به دست آورید.

 

در کل باید بگوییم که در صورت مرد استطاعت مالی برای پرداخت مهریه را داشته باشد

و از پرداخت مهریه به زن امتناع نماید در این صورت زن می تواند اقدام به توقیف اموال مرد نماید.

 

و در صورتی که این اموال جر مستثنیات دین نباشد ( همان طور که در بالا توضیح دادیم )

در این صورت می توان اموال مرد را رای پرداخت مهریه توقیف نمود.

 

مشاوره حقوقی