لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

آبان 9, 1395

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش اول)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش اول) امروزه اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار […]
آبان 9, 1395

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم) شعبه های حقوق عمومی الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان […]