لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

آبان 9, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش پنجم)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش اول)

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش اول) امروزه اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار […]
آبان 9, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم) شعبه های حقوق عمومی الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان […]
مهر 11, 1395

وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي

وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي   يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه […]