لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

آبان 9, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش پنجم)

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (بخش اول)

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران (بخش اول) امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار […]
آبان 9, 1395
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران (بخش سوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم)

حقوق عمومی و حقوق خصوصی (بخش دوم) شعبه های حقوق عمومی الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان […]
مهر 11, 1395

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی   یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه […]