سقط جنین توسط شوهر

خرداد ۳۱, ۱۳۹۳

سقط جنین

انواع و اقسام سقط: سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد ، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد وملاک عمد […]