سقط جنین توسط شوهر

بهمن 19, 1398
سقط جنین

قوانین و مجازات سقط جنین

  مسلما برای بسیاری از خانواده ها سقط جنین و از دست دادن فرزند متولد نشده بسیار سخت و ناخوشایند است. در بعضی موارد هم که […]
خرداد 31, 1393

سقط جنین

انواع و اقسام سقط: سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد ، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد وملاک عمد […]