فروردین 24, 1399
طلاق بائن

طلاق بائن

طلاق بائن چیست؟ طلاق بائن نوعی از طلاق است که در آن مرد حق رجوع ندارد به آن معنا که پس از زمان عده نمی تواند […]
بهمن 16, 1398
عده

عده چیست؟

عده برای بسیاری از زنان اجتماع موضوعی ناراحت کننده و رنج آور است. آشنایی با قوانین طلاق اگر چه در زمان ازدواج لازم نیست اما در […]
خرداد 29, 1393

طلاق توافقی

طلاق توافقی طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین درتمام مسائل مربوط به زندگی مشترک ازجمله مهریه،نفقه، جهیزیه وفرزند مشترک با یکدیگرتوافق می نمایندواین توافق نامه راهمزمان […]