خرداد ۲۹, ۱۳۹۳

طلاق توافقی

طلاق توافقی طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین درتمام مسائل مربوط به زندگی مشترک ازجمله مهریه،نفقه، جهیزیه وفرزند مشترک با یکدیگرتوافق می نمایندواین توافق نامه راهمزمان […]