ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی

تیر ۵, ۱۳۹۳

ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی

ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی درماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود که‌ هرگاه مردی با داشتن همسر،بدون تحصیل اجازه ازدادگاه،مبادرت به […]