خواستگاری از دیدگاه قانون مدنی
خواستگاری از دیدگاه قانون مدنی
مرداد 31, 1395
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی (بخش اول)
مرداد 31, 1395

حقوق زنان در قانون مدنی

حقوق زنان

حقوق زنان

حقوق  زن در قانون مدنی

جایگاه و منزلت زن در دین اسلام ، در سطح بالایی قرار دارد و حفظ حرمت و حقوق زنان بسیار تاکید شده است . از آنجایی که قوانین کشور ما بر پایه و اساس دین اسلام قرارگرفته است  ، در قانون مدنی نیز قوانینی در راستای تکریم زن و حفظ حقوق آن تعیین گشته است که وکیل خانواده برخی از این قوانین را برای شما بازگو می کند :

۱- حق زن در تعریف دارایی خود : طبق ماده ی ۱۱۱۸ زن دارای استقلال اقتصادی است و می-تواند به هر شکلی ، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

۲- حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد : برابر ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن ها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، آنها را امضامی کنند و متعهد می شوند . شروطی که در عقدنامه آمده و حق طلاق را به زن می دهد عبارتند از:

الف) استنکاف شوهر از دادن نفقه : اگر مرد از دادن نفقه خودداری کرد یا توانایی پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده ی ۱۱۲۹، زن از طرف شوهر وکیل است که با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

ب) سوء رفتار : چنان چه مردی در زندگی سوء رفتار داشت، زن برابر ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد.

ج) ابتلا به امراض صعب العلاج : زن می تواند با وکالت به دادگاه مراجعه کند و طلاق بگیرد.

د) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد : طبق ماده ی ۱۱۲۱ در صورت ابتلای مرد به جنون دایمی یا ادواری به شرط استقرار، زن حق تقاضای طلاق را دارد.

ه) عدم رعایت دستور دادگاه مبنی بر کنار گذاشتن شغل منافی با شئون خانوادگی : اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعایت نکند ، دادگاه اجازه ی طلاق را به زن خواهد داد .

حقوق زنان در قانون مدنی

حقوق زنان در قانون مدنی

 

و) محکومیت شوهر به جرایم خلاف شئون خانوادگی .

ز) اعتیاد : اگر مردی معتاد باشد ، زن اجازه ی طلاق دارد .

ح) ترک منزل توسط زوج : ترک منزل توسط زوج با فلسفه ی زندگی مشترک منافات دارد . در این صورت نیز دادگاه به زن اجازه ی طلاق می دهد .

ط) محکومیت قطعی ۵ سال یا بالاتر : اگر مرد محکوم به حبس ۵ سال یا بیشتر شود ، زن اجازه ی طلاق دارد .

ی) عقیم بودن : باعث حق طلاق زن می شود .

ک) مفقود الاثر شدن مرد : در صورتی که ۶ ماه پس از مراجعه ی زن به دادگاه اثری از مرد پیدا نشود ، زن حق طلاق دارد .

ل) در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار نماید ، زن می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می نماید .

برای مشاوره حقوقی خانواده می توانید از طریق این سایت با وکلای ما در ارتباط باشید .

م) ماده ی ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید : اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد ، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است . اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت و درصورت شکایت منجر به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی برای محکوم می شود .

حقوق  زن در قانون مدنی

 

۶- حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت : مهریه نوعی حق شخصی است . طبق ماده ی ۱۰۸۲ به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در رأس بدهی-های مرد قرار می گیرد . مهریه پس از مرگ زن به وراث او می رسد . اگر مردی مهریه ی همسر خود را پرداخت نکند ، دادگاه پس از مراجعه ی زن برای طلاق ، او را محکوم به پرداخت مهریه می کند .

البته در صورت عدم توانایی مالی ، مرد دادخواست اعسار از زندان می دهد . اگر دادگاه اعسارش را پذیرفت مهریه را تقسیم می کند و از زندان آزاد می شود ، اما اگر با داشتن توانایی مالی ، مهریه را نپردازد باید تا روز پرداخت مهریه در زندان بماند . باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر ( آن چه به  جا گذاشته ) برداشته می شود .

چنانچه زن هم بمیرد ، مهریه ساقط نمی شود . مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید . هنگام فسخ نکاح ، در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد ، مهریه به او تعلق می گیرد ، در غیر این صورت نصف مهریه به او می رسد . همچنین طبق ماده ی ۱۰۹۵ در نکاح منقطع ، عدم مهر در عقد ، موجب بطلان است .

۷ – حق زن در مسئله ی نفقه : نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد . همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء . این حق به محض عقد محقق می شود . طبق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند ، زن می تواند با مراجعه به دادگاه ، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه ، حکم طلاق را صادر خواهد کرد . اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود ، طبق ماده ی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود .

این ها مواردی بود که در قانون مدنی در مورد زنان وجود دارد . شما می توانید در دعاوی خانواده از مشاوره های حقوقی با وکلای مجرب ما بهره ببرید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *